Kalafior... niby nic ;)


.....a jednak 

jadalny fraktal ;)
Róże kalafiora zielonego, poczynając od czubka układają się w kształt spiral. Jeśli obliczymy ilość lewo- i prawoskrętnych spiral, to okaże się, że są to liczby z ciągu Fibonacciego. Podobną ilość spiral tworzą ziarna słonecznika czy łuski szyszki.W XIII wieku włoski matematyk L.Fibonacii odkrył ciąg liczb naturalnych nazwany następnie jego imieniem. Ciąg zaczyna się od dwóch jedynek, a każda następna liczba stanowi sumę dwóch poprzednich: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89....
Stosunek każdych 2 kolejnych liczb jest przybliżeniem 1,618. Dzięki tej wartości możemy określać "złoty podział". Liczby ciągu posiadają cały szereg zdumiewających własności: złoty podział odcinka, stworzony po raz pierwszy przez Euklidesa, złoty podział prostokąta, spirala logarytmiczna. Współczynniki Fibonacciego występują także w okresach orbitalnych planet naszego układu słonecznego, jak również w przypadku odleglości poszczególnych planet od słońca.

zródło: http://www.funduszowe.pl/ciag_fibonacciego_na_gieldzie,strony,12,39.php

Złoty podział (łac. sectio aurea), podział harmoniczny, złota proporcja, boska proporcja (łac. divina proportio) — podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej (stosunek ten nazywa się złotą liczbą i oznacza grecką literą φ - czyt. "fi"). Innymi słowy: długość dłuższej części ma być średnią geometryczną długości krótszej części i całego odcinka.(wikipedia)

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Obserwują: